WĘDZONKI

PODGARDLE
BOCZEK WĘDZONY
BOCZEK DRWALA
BOCZEK WĘDZONY SUROWY
POLĘDWICA WĘDZONA
SŁONINA WĘDZONA
WĘDZONKA
WĘDZOK PRZEDŁAWSKI